Tuffi Films on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman ja haastaa muut alan toimijat tekemään omansa

Tuffi Films on perustamisestaan lähtien pyrkinyt projekteissaan heijastamaan yhteiskunnan monimuotoisuutta kameran edessä ja takana, sekä kehittämään alan työtapoja.

Viimeaikaisen keskustelun myötä olemme todenneet, että meidän täytyy myös sanoittaa tavoitteet ääneen ja sitoutua niihin konkreettisesti. Siksi olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka jaetaan kaikille meillä työskenteleville sekä yhteistyökumppaneillemme.

Rohkaisemme meillä työskennelleitä tai työskenteleviä ehdottamaan suunnitelmaan tarvittavia lisäyksiä tai korjauksia, joilla kaikkien hyvinvointi voitaisiin varmistaa. Tunnistamme, että tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa myös jatkuvaa omien toimintatapojen tarvittaessa kriittistäkin tarkastelua. Toivomme myös muiden tuotantoyhtiöiden, tilaajien ja rahoittajien ryhtyvän konkreettisiin toimiin epätasa-arvon korjaamiseksi.

TUFFI FILMSIN TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

• Tuffi Films sitoutuu tasa-arvoisen ja kunnioittavan työkulttuurin luomiseen. Kaikilla on oikeus tehdä työtä turvassa ja rauhassa. Valta-asemassa olevan tulee käyttäytyä erityisen vastuullisesti.

• Pyrimme siihen, että projektit heijastavat sekä kameran edessä että takana yhteiskunnan monimuotoisuutta.

• Tuffi Films tiedottaa avoimista työtehtävistä avoimesti, jotta erilaisilla hakijoilla olisi mahdollisuus hakea niitä.

• Jos samaan tehtävään on kaksi tasaveroista hakijaa, suositaan niihin ryhmiin kuuluvia, jotka ovat alallamme aliedustettuna ko. työtehtävissä.

• Tuffi Films on sitoutunut toteuttamaan elokuva- ja tv- alan ohjeistusta seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn (02/2018). Em. ohjeistus jaetaan jokaisen työsuhteen alkaessa sekä käydään tuotantokohtaisesti läpi yhteiset pelisäännöt. Jokaisessa tuotannossa nimetään vastuullinen henkilö, jolle mahdollisista ongelmista voi puhua. Hän kirjaa tapaukset ylös ja vastaa asian tuomisesta työnantajan tietoon. Työnantaja vastaa asian selvittelystä em. ohjeistuksen mukaisesti sekä jatkotoimenpiteistä. Seurauksia voivat olla tapauksesta riippuen keskustelun jälkeen varoitus, työsuhteen purkaminen ja/tai ilmoitus viranomaisille lain määrittelemissä puitteissa. Seksuaalisen häirinnän lisäksi tällä tarkoitetaan myös muuta häirintää, epäasiallista kohtelua ja vallan väärinkäyttöä.

• Tiedostamme, että elokuvanteossa on tilanteita ja työtehtäviä, jotka vaativat erityistä suojelua. Taide ei voi olla tekosyy seksuaaliselle, sukupuoliselle tai muulle häirinnälle. Esimerkiksi näyttelijän työ on fyysistä, intiimiä ja henkilökohtaista, mikä edellyttää työnantajalta erityistä suojelua.

• Erityistä huomiota pitää kiinnittää siihen, että uran alkuvaiheessa olevat työntekijät, harjoittelijat ja alan ulkopuolelta tulevat työntekijät saavat riittävästi tietoa oikeuksistaan ja että heidän työtehtävänsä ovat asianmukaisia. Vasta alalle tulevat työntekijät eivät välttämättä vielä tunne alan käytäntöjä tai kuulu liittoihin, joten heitä opastetaan tarvittaessa epäselvissä tilanteissa.

• Sitoudumme lisäkouluttautumaan häirinnän ja syrjinnän ehkäisyyn työssämme.

• Tuffi Filmsin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään jatkuvasti tarvittaessa.